Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign
ID 71.1 (Trung Kính)
BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

Thiết kế lại 10 layout theo mẫu có sẵn tự tìm được

Nguyễn Mạnh Tuấn
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
https://drive.google.com/drive/folders/1XA8UngEpOqKCyRca-ZDCYKIKDo8OtlAP?usp=sharing

15-01-2021 · 285 views

HIPHOP

15-01-2021 · 797 views

BTVN 1

15-01-2021 · 252 views

INDESIGN

14-01-2021 · 302 views

BTVN buổi 1

15-01-2021 · 751 views

BTVN b1

15-01-2021 · 294 views

sử dụng công cụ hình khối, text và chèn ảnh trong ID

24-01-2021 · 279 views

btvn 1

15-01-2021 · 282 views