Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK - Chụp chân dung trong studio
PT 85.2 (Offline)
BTCK - Chụp chân dung trong studio

Nộp ít nhất 5 bức ảnh chân dung bạn chụp các bạn còn lại trong nhóm (đã qua chỉnh sửa)

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
BTCK Photography - Trọng DC

10-03-2022 · 7 views

Kyo's Photoshoot

10-03-2022 · 10 views

BTVN buổi cuối

11-03-2022 · 8 views

Shinning

11-03-2022 · 8 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN

11-03-2022 · 14 views