Phùng Thị Quỳnh Trâm

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa tốt nghiệp
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
8519 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
06/06/2021
Lần cuối Online
16-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 1

2022-03-16 23:42:37 · 17 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN

2022-03-11 21:22:24 · 14 views

Flatlay Album LOVE AND FIGHT_RAVI

2022-03-02 16:58:10 · 48 views

COLD BAY_PROFILE

2022-01-18 20:53:17 · 36 views

HOMEWORK 01

2022-01-11 22:38:52 · 95 views

BUỔI 2

2021-12-15 13:37:00 · 568 views

BAI TAP BUOI1

2021-12-10 13:04:04 · 1300 views

GROOVL1N'S CATALOGUE

2021-12-03 21:56:06 · 230 views

GROOVL1N'S CATALOGUE

2021-11-26 17:19:20 · 616 views

LESSON 04

2021-11-23 21:43:44 · 249 views

Kenh 14_Magazine layout

2021-11-18 17:26:25 · 291 views

SELENA GOMEZ_MAGAZINE

2021-11-16 22:16:23 · 209 views

LAYOUT_LESSON 1

2021-11-12 17:32:53 · 247 views

ROSES_RELEASE PARTY

2021-11-05 17:26:04 · 516 views

CHỈNH SỬA ẢNH

2021-10-28 20:22:57 · 260 views

LAYOUT DESIGN

2021-10-26 21:33:29 · 276 views

COLLAGE ART

2021-10-21 22:39:58 · 467 views

MAGAZINE COVER

2021-10-19 21:29:20 · 187 views

BÀI TẬP BUÔI 1

2021-10-14 21:16:31 · 240 views

BAI TAP CUOI KY

2021-10-05 15:07:53 · 205 views

BAI TAP BUOI 5

2021-09-30 11:11:49 · 216 views

BAI TAP BUOI 4

2021-09-27 22:11:53 · 223 views

BAI TAP BUOI 3

2021-09-22 22:23:40 · 192 views

BAI TAP BUOI 2

2021-09-20 21:32:41 · 142 views

VITAMIN SEA

2021-09-15 20:56:55 · 415 views

7 Step Skincare Routine

2021-09-10 14:56:20 · 232 views

BÀI GIỮA KỲ

2021-09-01 12:30:51 · 181 views

BAI TAP BUOI 3

2021-08-27 11:20:01 · 370 views

BAI TAP BUOI 2

2021-08-24 23:04:58 · 176 views

BAI TAP BUOI 1_AFTER EFFECTS

2021-08-19 21:52:34 · 301 views

UI 86.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 01

Bài tập buổi 1

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BTGK

BTCK

PT 85.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Buổi 2

Flatlay Album LOVE AND FIGHT_RAVI

BT Giữa kỳ - Chụp ảnh Flatlay

BTCK - Chụp chân dung trong studio

BÀI TẬP CUỐI MÔN

PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Bài tập tuần 1

HOMEWORK 01

Bài tập tuần 2

COLD BAY_PROFILE

Bài tập cuối môn

Xem bằng
PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN B1

BAI TAP BUOI1

BTVN B2

BUỔI 2

Bài giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

Xem bằng
ID 82.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

LAYOUT_LESSON 1

BTVN Buổi 2 - Typography

SELENA GOMEZ_MAGAZINE

BTVN Buổi 3 - Layout

Kenh 14_Magazine layout

BTVN Buổi 4 - Color

LESSON 04

BTVN BUỔI 5

GROOVL1N'S CATALOGUE

BTCK

GROOVL1N'S CATALOGUE

Xem bằng
PS 81.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Photoshop Buổi 1

BÀI TẬP BUÔI 1

BTVN Photoshop Buổi 2

MAGAZINE COVER

BTVN Photoshop Buổi 3

COLLAGE ART

BTVN Photoshop Buổi 4

LAYOUT DESIGN

BTVN Photoshop Buổi 5

CHỈNH SỬA ẢNH

BTVN Photoshop Buổi Cuối

ROSES_RELEASE PARTY

Xem bằng
AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

VITAMIN SEA

BUỔI 2

BAI TAP BUOI 2

BUỔI 3

BAI TAP BUOI 3

BUỔI 4

BAI TAP BUOI 4

BUỔI 5

BAI TAP BUOI 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BAI TAP CUOI KY

Xem bằng
AE 79.3 (Online)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BÀI TẬP BUỔI 1]

BAI TAP BUOI 1_AFTER EFFECTS

[BÀI TẬP BUỔI 2]

BAI TAP BUOI 2

[BÀI TẬP BUỔI 3]

BAI TAP BUOI 3

[BÀI TẬP GIỮA KỲ]

BÀI GIỮA KỲ

[BÀI TẬP CUỐI KỲ]

7 Step Skincare Routine

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0