Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 5] Chỉnh ánh sáng và màu sắc cho ảnh
PS 87.11 (Offline)
[BTVN BUỔI 5] Chỉnh ánh sáng và màu sắc cho ảnh

.

Nguyễn Mạnh Hùng
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
BTVN BUỔI 5

08-05-2022 · 24 views

Before After

08-05-2022 · 24 views

Bài tập buổi 5

08-05-2022 · 18 views

Buổi 5

08-05-2022 · 120 views

BTVN 5

08-05-2022 · 17 views

btvn5

08-05-2022 · 59 views

btvn

16-05-2022 · 7 views

BT bổ sung

17-05-2022 · 1 views