Bài cuối kỳ

2023-01-21 00:38:45 · 8 views

BTVN

2023-01-14 03:28:43 · 7 views

BTVN

2023-01-10 14:15:38 · 13 views

BTVN

2023-01-08 01:53:06 · 3 views

BTVN buổi 1

2022-12-27 17:59:38 · 21 views

Hơi nhiều mẫu ạ =))

2022-10-21 19:22:42 · 18 views

Bạn là ai?

2022-10-14 11:03:55 · 6 views

Bài tập buổi 1

2022-09-30 18:29:33 · 14 views

BTCK

2022-08-28 15:48:11 · 20 views

PR Buổi 5

2022-08-25 19:16:06 · 10 views

PR Buổi 2

2022-08-09 14:25:34 · 16 views

PR Buổi 1

2022-08-06 22:19:15 · 25 views

Durian

2022-06-10 14:24:51 · 12 views

Birthday card

2022-05-25 18:41:20 · 25 views

Typography

2022-05-20 17:34:19 · 8 views

BTVN

2022-05-18 18:14:36 · 9 views

Bài tập cuối kỳ

2022-05-16 16:07:42 · 13 views

BTVN

2022-05-14 19:10:17 · 13 views

Bài tập buổi 1

2022-05-13 12:37:55 · 15 views

Before After

2022-05-08 12:03:26 · 24 views

Special Taste

2022-05-07 14:27:27 · 31 views

College art

2022-04-24 14:13:18 · 39 views

TRAVEL

2022-04-22 15:54:59 · 14 views

The nights with you

2022-04-17 00:17:51 · 15 views

AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 96.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

BTVN

BTVN BUỔI 4

BTVN

BTVN CUỐI KỲ

Bài cuối kỳ

PT 93.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

Bạn là ai?

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Hơi nhiều mẫu ạ =))

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 92.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 91.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

PR Buổi 1

BTVN BUỔI 2

PR Buổi 2

BTVN BUỔI 5

PR Buổi 5

BTVN CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PP DANH SÁCH CHỜ SG Online
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 88.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Bài tập buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN

[Buổi 3] Typography

Typography

[Buổi 4] Màu sắc

Birthday card

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Durian

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.11 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản

The nights with you

[BTVN BUỔI 2] Thiết kế bìa tạp chí

TRAVEL

[BTVN BUỔI 3] Thiết kế poster ứng dụng phối màu sắc

College art

[BTVN BUỔI 4] Thiết kế bộ ấn phẩm Layout

Special Taste

[BTVN BUỔI 5] Chỉnh ánh sáng và màu sắc cho ảnh

Before After

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

BTVN

[BTVN BUỔI 7] Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng