BTVN GIỮA KỲ

2022-12-06 20:58:38 · 12 views

BTVN BUỔI 3

2022-12-01 18:51:40 · 5 views

Phạm Quỳnh Giang - BTVN Buổi 2

2022-11-29 12:57:27 · 13 views

PHẠM QUỲNH GIANG - BTVN BUỔI 1

2022-11-23 14:25:49 · 27 views

BTVN CUỐI KHÓA

2022-10-18 16:39:00 · 24 views

BTVN Buổi 1

2022-09-29 08:56:35 · 14 views

Bài tập cuối khóa

2022-07-28 20:05:25 · 27 views

BTVN GIỮA KỲ

2022-07-24 15:57:09 · 64 views

BTVN Buổi 3

2022-07-19 20:41:43 · 50 views

BTVN Buổi 2

2022-07-14 10:41:12 · 19 views

BTVN Buổi 1

2022-07-12 18:39:22 · 54 views

BTVN Buổi 1

2022-06-10 12:27:52 · 18 views

BT cuối khóa

2022-06-05 17:56:48 · 7 views

BTVN Buổi 2

2022-06-02 12:54:15 · 9 views

BTVN Buổi 2

2022-05-24 18:25:18 · 3 views

BTVN cuối khóa

2022-05-17 16:57:25 · 21 views

BTVN buổi 6

2022-05-14 17:25:09 · 21 views

BTVN Buổi 1

2022-05-12 17:45:47 · 13 views

BTVN BUỔI 5

2022-05-08 09:59:13 · 24 views

BTVN BUỔI 4

2022-05-07 13:28:41 · 46 views

BTVN BUỔI 3

2022-04-24 16:22:59 · 109 views

BTVN Buổi 2

2022-04-23 13:58:18 · 25 views

BTVN Buổi 1

2022-04-17 13:18:21 · 20 views

BTVN Cuối kỳ

2022-04-16 01:34:50 · 12 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-04-04 11:37:17 · 6 views

BTVN Buổi 4

2022-04-01 23:13:22 · 10 views

BTVN Buổi 3

2022-03-29 01:13:58 · 6 views

BTVN Buổi 2

2022-03-26 13:19:11 · 4 views

Phạm Quỳnh Giang _ BTVN Buổi 1

2022-03-20 11:43:28 · 10 views

Phạm Quỳnh Giang - BT cuối kỳ

2022-03-15 00:14:44 · 11 views

Em nộp bài tập về nhà tuần 2 ạ

2022-03-05 05:21:30 · 13 views

Phạm Quỳnh Giang - Bài tập tuần 1 - Poster dự án

2022-02-27 13:15:54 · 13 views

ID 95.911 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập Buổi 01

PHẠM QUỲNH GIANG - BTVN BUỔI 1

Bài tập Buổi 02

Phạm Quỳnh Giang - BTVN Buổi 2

Bài tập Buổi 03

BTVN BUỔI 3

Bài tập Giữa Kì

BTVN GIỮA KỲ

Bài tập Cuối môn

Xem bằng
PT 93.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hồ Thành Đạt
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTVN CUỐI KHÓA

Xem bằng
UI 90.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập về nhà buổi 1: Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTVN GIỮA KỲ

Bài tập cuối khoá

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PR 88.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 2

Bài tập giữa kỳ

BTVN Buổi 2

Bài tập cuối kì

BT cuối khóa

PS 87.11 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản

BTVN Buổi 1

[BTVN BUỔI 2] Thiết kế bìa tạp chí

BTVN Buổi 2

[BTVN BUỔI 3] Thiết kế poster ứng dụng phối màu sắc

BTVN BUỔI 3

[BTVN BUỔI 4] Thiết kế bộ ấn phẩm Layout

BTVN BUỔI 4

[BTVN BUỔI 5] Chỉnh ánh sáng và màu sắc cho ảnh

BTVN BUỔI 5

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

BTVN buổi 6

[BTVN BUỔI 7] Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông

BTVN cuối khóa

Xem bằng
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Phạm Quỳnh Giang _ BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN Buổi 2

BUỔI 3

BTVN Buổi 3

BUỔI 4

BTVN Buổi 4

BUỔI 5

Bài tập về nhà buổi 5

CUỐI KỲ

BTVN Cuối kỳ

Xem bằng
PP 85.2 (Offline)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Phạm Quỳnh Giang - Bài tập tuần 1 - Poster dự án

Bài tập tuần 2

Em nộp bài tập về nhà tuần 2 ạ

Bài tập cuối môn

Phạm Quỳnh Giang - BT cuối kỳ

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0