Nguyễn Thu Hằng
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
274 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
21/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bt cuối kỳ

2022-05-16 22:31:31 · 111 views

btck

2022-05-14 18:31:09 · 36 views

btvn5

2022-05-08 22:41:36 · 59 views

btvn3

2022-05-06 00:10:06 · 17 views

btvn2

2022-04-23 14:36:54 · 11 views

btvn1

2022-04-19 22:19:33 · 11 views

bt cuối kỳ

2022-04-18 16:53:40 · 5 views

btvn5

2022-04-06 22:56:50 · 7 views

btvn4

2022-04-03 20:53:47 · 4 views

btvn3

2022-03-30 17:03:53 · 4 views

btvn2

2022-03-27 01:15:57 · 5 views

btvn1

2022-03-22 23:32:28 · 4 views

PS 87.11 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản

btvn1

[BTVN BUỔI 2] Thiết kế bìa tạp chí

btvn2

[BTVN BUỔI 3] Thiết kế poster ứng dụng phối màu sắc

btvn3

[BTVN BUỔI 4] Thiết kế bộ ấn phẩm Layout

[BTVN BUỔI 5] Chỉnh ánh sáng và màu sắc cho ảnh

btvn5

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

btck

[BTVN BUỔI 7] Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông

bt cuối kỳ

Xem bằng
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

btvn1

BTVN B2

btvn2

BUỔI 3

btvn3

BUỔI 4

btvn4

BUỔI 5

btvn5

CUỐI KỲ

bt cuối kỳ

Xem bằng