Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2
PR 87.3 (Online) (Hà Nội)
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại từ footage đã có sẵn

Hoàng Diệu Linh
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 2

17-04-2022 · 6 views

Phạm Thu Uyên_buổi 2

19-04-2022 · 11 views

Nguyễn Thị Mỹ Tiên premiere buổi 2

19-04-2022 · 8 views

Nguyễn Quỳnh Vân BTVN buổi 2 PR.87.3

20-04-2022 · 8 views

Bài tập buổi 2

20-04-2022 · 6 views

BT buổi 2

20-04-2022 · 5 views

BT buổi 2

20-04-2022 · 5 views

Nguyễn Thị Mỹ Tiên nộp lại bài buổi 2

21-04-2022 · 5 views