Tìm kiếm
Nguyen An Ninh

Living in 0

79

Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
590 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
10/01/2022
Lần cuối Online
08-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài Tập Về Nhà Buổi 1

2022-11-25 01:16:50 · 34 views

Bài Tập Cuối Kỳ

2022-07-08 18:20:30 · 8 views

BTVN

2022-06-19 19:48:42 · 13 views

BTVNB1

2022-06-09 02:04:18 · 23 views

BTCM

2022-06-02 20:01:52 · 15 views

btck

2022-06-02 20:00:53 · 14 views

BTVN6

2022-05-30 19:39:40 · 24 views

btck

2022-05-26 16:58:26 · 24 views

btvbb4

2022-05-24 16:45:26 · 13 views

btvn3

2022-05-24 10:03:55 · 17 views

Bài Tập Kịch Bản

2022-05-16 22:39:44 · 24 views

Bài Tập Cuối Kì Short Flim : Ngày Chết Chóc

2022-05-16 19:25:51 · 14 views

BTVN 2

2022-04-17 18:24:03 · 6 views

Bài Tập Buổi 1

2022-04-14 23:16:14 · 23 views

Bài Tập cuối kì : Ấn phẩm truyền thông : THE BATMAN

2022-03-18 22:42:10 · 27 views

Bài Tập Giữa Kì

2022-03-01 16:41:24 · 275 views

Bài tập buồi 2

2022-02-22 12:05:51 · 18 views

Bài Tập Buổi Một

2022-02-20 20:49:30 · 18 views

PT 96.111 SG
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 95.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Buổi 1

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

Buổi 5

Buổi 8

AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE DANH SÁCH CHỜ SG
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 89.311 ONLINE SG
Power Point
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Thịnh Lương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVNB1

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài Tập Cuối Kỳ

ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvbb4

BTVN BUỔI 5

btck

BTVN BUỔI 6

BTVN6

BTCM

BTCM

Bằng Giỏi
PR 87.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Bài Tập Buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN 2

BÀI GIỮA KỲ

Bài Tập Kịch Bản

BÀI CUỐI KỲ

Bài Tập Cuối Kì Short Flim : Ngày Chết Chóc

Bằng Giỏi
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 85.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 1

Bài Tập Buổi Một

Bài tập Buổi 2

Bài tập Giữa kì

Bài Tập Giữa Kì

Bài tập Cuối kì

Bài Tập cuối kì : Ấn phẩm truyền thông : THE BATMAN

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0