Tìm kiếm
Ngo Pham Phuong Thao

Living in Bến Tre

Bến Tre

Đang làm tại
TP HCM
Học tại
FPT
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
892 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
27/11/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
btb1

2022-08-09 10:18:15 · 7 views

btb2

2022-08-09 10:17:23 · 16 views

BT buổi 2

2022-04-20 17:04:13 · 5 views

bt buổi 1

2022-04-20 17:01:10 · 4 views

BT buổi 2

2022-04-20 16:43:35 · 5 views

BT buoi 1

2022-04-20 13:57:41 · 4 views

bt1

2022-02-17 18:33:48 · 5 views

POSTER

2021-12-28 23:07:15 · 356 views

BTVN clipping mask

2021-12-22 18:56:19 · 71 views

Bài tập buổi 1 Ps Phương Thảo

2021-12-10 18:38:00 · 419 views

AE 91.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

btb1

Bài Tập Buổi 2

btb2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Bằng Giỏi
PR 87.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BT buoi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BT buổi 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
AI 85.312 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Vũ Minh Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

bt1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 83.313 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập 1

Bài tập buổi 1 Ps Phương Thảo

Bài tập số 2

BTVN clipping mask

Bài giữa kì

POSTER

Bài tập cuối kì

Bằng Giỏi