PP 87.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN Tuần 1

Thiết kế lại poster truyền thông với nội dung bất kì

Nguyễn Hà My
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BTVN Tuần 1

21-04-2022 · 12 views

poster

21-04-2022 · 5 views

POSTER

21-04-2022 · 10 views

bài tập buổi 1

22-04-2022 · 9 views

Maldives Travel Poster

23-04-2022 · 8 views

Bt

23-04-2022 · 10 views

BTVN

23-04-2022 · 3 views

Poster with PPT

23-04-2022 · 13 views

DuyLe23/4

23-04-2022 · 40 views

PhuongCH - BT1

03-05-2022 · 8 views

JISOO

08-05-2022 · 17 views