Bài tập cuối khoá

2022-08-28 14:45:32 · 20 views

hạnh phuc la khi ta cuoi tuoi

2022-08-28 11:05:09 · 4 views

indes 2

2022-07-11 23:16:44 · 13 views

btvn buoi 1

2022-07-11 21:31:21 · 6 views

Bài tập cuối kỳ

2022-06-05 12:52:58 · 16 views

Kịch bản video

2022-05-23 16:30:17 · 7 views

bài tập về nhà buổi 2

2022-05-16 08:16:54 · 16 views

homework lesson 1

2022-05-15 22:13:43 · 10 views

bai tap cuoi kì

2022-05-15 19:18:43 · 9 views

cuối kỳ bài tập

2022-05-12 01:02:13 · 19 views

homework 2

2022-05-10 16:33:51 · 2 views

poster

2022-04-21 12:04:03 · 5 views

final ai

2022-04-05 00:32:32 · 16 views

homework ai .5

2022-04-03 09:31:47 · 2 views

hw 4

2022-03-30 22:14:26 · 5 views

homework 3

2022-03-30 18:56:14 · 8 views

btvn buoi 2

2022-03-26 15:46:37 · 4 views

Hw Ai 1

2022-03-19 21:52:24 · 3 views

ấn phẩm truyền thông

2022-03-10 11:06:28 · 11 views

imagine

2022-03-02 22:59:54 · 7 views

layout

2022-02-28 23:41:01 · 5 views

layout

2022-02-28 23:36:44 · 5 views

ps 2

2022-02-20 09:50:03 · 11 views

ps lesson 1

2022-02-16 23:27:50 · 7 views

UI 92.1 (Online)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Thiết Kế UI
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 91.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Tuần 1

Tuần 3

hạnh phuc la khi ta cuoi tuoi

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài tập cuối khoá

Xem bằng
ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

btvn buoi 1

BTVN BUỔI 2

indes 2

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

homework lesson 1

BTVN Buổi 2

bài tập về nhà buổi 2

BTVN Giữa kỳ

BTVN cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ

PP 87.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /3

BTVN Tuần 1

poster

BTVN Tuần 2

homework 2

BTVN Tuần 3

cuối kỳ bài tập

Xem bằng
AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Hw Ai 1

BTVN B2

btvn buoi 2

BUỔI 3

homework 3

BUỔI 4

hw 4

BUỔI 5

homework ai .5

CUỐI KỲ

final ai

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 85.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

ps lesson 1

BTVN BUỔI 2

ps 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

layout

BTVN BUỔI 5

imagine

BTVN CUỐI KỲ

ấn phẩm truyền thông

Xem bằng