My day

2022-11-17 19:10:29 · 39 views

Trailer

2022-11-10 19:32:54 · 20 views

Video 2

2022-10-31 18:10:27 · 19 views

Video 1

2022-10-31 16:51:37 · 15 views

App

2022-08-25 18:22:08 · 80 views

Landing page

2022-08-25 17:47:03 · 13 views

Music App

2022-08-08 21:50:59 · 31 views

Instagram

2022-08-03 19:06:55 · 53 views

My photo

2022-07-31 23:01:30 · 26 views

Thảo Cầm Viên một ngày tháng 7

2022-07-31 22:18:37 · 17 views

Free Photo

2022-07-31 20:03:11 · 15 views

lightroom

2022-07-23 11:03:26 · 13 views

AE On my way [remix]

2022-07-09 20:14:00 · 18 views

Giới thiệu các dịch vụ giao hàng hiện nay

2022-07-09 01:04:36 · 8 views

Demo video game

2022-06-26 01:26:54 · 17 views

subscribe me

2022-06-12 22:00:09 · 20 views

Magazine

2022-06-08 23:39:47 · 27 views

Ảnh bìa

2022-06-08 21:48:23 · 11 views

Add image

2022-06-08 00:03:08 · 21 views

Create Layout

2022-06-07 23:57:23 · 15 views

My CV

2022-05-22 21:55:42 · 37 views

my idol

2022-05-04 10:39:18 · 35 views

Poster with PPT

2022-04-23 14:17:08 · 13 views

Bộ nhận diện phim Raging Fire

2022-03-15 22:19:48 · 20 views

Raging fire 2021

2022-03-15 20:57:14 · 11 views

Album thời trang

2022-03-10 20:02:10 · 15 views

Emily in Paris

2022-03-10 19:46:27 · 22 views

Sitemap Order Pizza

2021-05-14 17:54:16 · 573 views

Nguyên Hà

2021-04-26 23:40:21 · 1122 views

Cơm tấm Việt Nam

2021-04-12 23:44:07 · 1007 views

Đi bụi

2021-04-08 13:32:39 · 1198 views

Chị da đen

2021-04-02 23:26:42 · 550 views

Heineken

2021-03-31 19:48:06 · 1282 views

PR 94.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập về buổi 1

Video 1

Bài tập về nhà buổi 2

Video 2

Bài giữa kì

Trailer

Bài cuối kì

My day

Xem bằng
UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

Instagram

BTVN Buổi 2

Music App

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

Landing page

BTCK

App

Pt 90.31 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN#01

Free Photo

Lightroom

lightroom

BTGK

Thảo Cầm Viên một ngày tháng 7

Bài Tập Cuối Kì

My photo

Xem bằng
AE 89.311 ONLINE SG
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Trợ giảng:
Đinh Hồng Ngọc
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Btvn buổi 1

subscribe me

BTVN b2

Demo video game

BT Giữa Kỳ

Giới thiệu các dịch vụ giao hàng hiện nay

BT CUỐI KỲ

AE On my way [remix]

Xem bằng
ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Create Layout

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Add image

BTVN BUỔI 5

Ảnh bìa

BTVN BUỔI 6

BTCM

Magazine

Xem bằng
PP 87.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

Poster with PPT

BTVN Tuần 2

my idol

BTVN Tuần 3

My CV

Xem bằng
PS 85.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 1

Emily in Paris

Bài tập Buổi 2

Album thời trang

Bài tập Giữa kì

Raging fire 2021

Bài tập Cuối kì

Bộ nhận diện phim Raging Fire

Xem bằng
UI - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Ai 73.81 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

Heineken

BTVN BUỔI 2

Chị da đen

BTVN BUỔI 3

Đi bụi

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Cơm tấm Việt Nam

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Nguyên Hà

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0