Cao Hoài Phương

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
FE Developer, Designer
Học tại
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM - HCMUTE
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
2413 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
11/03/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-08-26 05:27:49 · 21 views

BTGK

2022-08-26 03:57:27 · 6 views

bt buoi 3

2022-08-18 16:43:22 · 2 views

BT2

2022-08-09 17:14:47 · 13 views

BT1

2022-08-04 14:48:52 · 45 views

btck

2022-07-31 15:43:12 · 21 views

BTGK

2022-07-31 15:22:29 · 9 views

kan cao bt2

2022-07-23 11:01:48 · 14 views

KanCao

2022-07-23 00:28:29 · 8 views

KanCao

2022-07-12 07:13:50 · 8 views

PhuongCH

2022-06-30 06:13:39 · 9 views

Phương Cao

2022-06-14 16:01:39 · 12 views

Phuong Cao

2022-06-09 16:18:02 · 19 views

Phương Cao

2022-06-02 17:42:29 · 5 views

Phương Cao

2022-06-02 17:40:07 · 3 views

Phương Cao

2022-06-02 17:36:53 · 16 views

BT buổi 4

2022-05-24 18:57:40 · 10 views

BT buổi 2

2022-05-24 14:56:57 · 4 views

BT buổi 1

2022-05-24 14:51:00 · 13 views

BTCK

2022-05-22 19:12:03 · 13 views

PhuongCH - BTGK

2022-05-07 13:55:52 · 10 views

PhuongCH - BT1

2022-05-03 20:17:20 · 8 views

Trần Tình Lệnh - Trùng Sinh

2022-03-20 20:14:35 · 4 views

BTGK - PhuongCH

2022-03-10 16:56:58 · 11 views

PhuongCH - Collage art

2022-02-17 17:17:06 · 13 views

Cao Phuong

2021-04-27 02:19:38 · 418 views

Cao Phương

2021-04-13 14:02:58 · 251 views

Cao Phuong

2021-04-08 09:33:07 · 984 views

PhuongCao

2021-04-06 17:13:40 · 214 views

PhuongCao

2021-04-01 02:06:31 · 249 views

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BT1

BTVN Buổi 2

BT2

BTVN Buổi 3

bt buoi 3

BTVN Buổi 4

BTGK

BTCK

btck

Pt 90.31 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN#01

KanCao

Lightroom

kan cao bt2

BTGK

BTGK

Bài Tập Cuối Kì

btck

Xem bằng
AE 89.81 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

Phuong Cao

BTVN Buổi 2

Phương Cao

BT Giữa Kỳ

PhuongCH

Bài Tập Cuối Kỳ

KanCao

Xem bằng
ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BT buổi 1

BTVN BUỔI 3

BT buổi 2

BTVN BUỔI 4

BT buổi 4

BTVN BUỔI 5

Phương Cao

BTVN BUỔI 6

Phương Cao

BTCM

Phương Cao

Xem bằng
PP 87.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

PhuongCH - BT1

BTVN Tuần 2

PhuongCH - BTGK

BTVN Tuần 3

BTCK

Xem bằng
PS 85.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập Buổi 1

PhuongCH - Collage art

Bài tập Buổi 2

Bài tập Giữa kì

BTGK - PhuongCH

Bài tập Cuối kì

Trần Tình Lệnh - Trùng Sinh

Xem bằng
UI - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Ai 73.81 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

PhuongCao

BTVN BUỔI 2

PhuongCao

BTVN BUỔI 3

Cao Phuong

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Cao Phương

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Cao Phuong

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0