PP 87.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN Tuần 2

Thiết kế tối thiểu 3 trang slide giới thiệu về 1 người nổi tiếng

Nguyễn Hà My
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
PP-Tuần 2

25-04-2022 · 30 views

Bùi Lan Hương

02-05-2022 · 19 views

my idol

04-05-2022 · 35 views

PhuongCH - BTGK

07-05-2022 · 10 views

bt2

07-05-2022 · 63 views

homework 2

10-05-2022 · 2 views