Tìm kiếm
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
Bài tập Cuối Kỳ

Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn

Nguyễn Văn Tiến
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
bai tap cuoi ky

30-06-2022 · 18 views

BTCK

30-06-2022 · 11 views

BTCK

08-07-2022 · 16 views