PR 97.1 (Online) (Hà Nội)
BTVN BUỔI 1

Dựng các footage buổi 1 thành 1 video hoàn chỉnh, có độ dài tối thiểu 45 giây, có nhạc

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập buổi 1 - Trương Việt Hòa

08-02-2023 · 25 views

BTVN b1

08-02-2023 · 18 views

Bai buoi 1

08-02-2023 · 31 views

BT 1 PR

08-02-2023 · 141 views

Buổi 1 - Pr - Thu Hà

08-02-2023 · 20 views

BTVN 01

08-02-2023 · 14 views

Băng Tâm - BTVN buổi 1

09-02-2023 · 12 views

BTVN B1

09-02-2023 · 11 views

BTVN B1

09-02-2023 · 11 views

HUONGGIANG

09-02-2023 · 25 views

Bài tập về nhà buổi 01

11-02-2023 · 6 views

Liêu Tiểu Yến - Buổi 1

12-02-2023 · 9 views

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

12-02-2023 · 9 views

b1

13-02-2023 · 6 views

btvn 1

14-02-2023 · 5 views