Nguyễn Quỳnh Lưu
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
442 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
28/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BAI TAP CUOI KHOA

2023-03-02 06:41:04 · 19 views

btvn 5

2023-03-02 01:04:55 · 1 views

btvn 2

2023-02-16 01:57:53 · 4 views

btvn 1

2023-02-14 18:06:18 · 5 views

BTVN Buoi 3

2022-11-06 20:23:40 · 86 views

BTVN2

2022-11-01 18:50:45 · 18 views

BTVN1

2022-10-27 17:59:53 · 58 views

btvn8

2022-10-23 12:11:03 · 29 views

bài tập cuối khóa

2022-10-21 00:53:46 · 35 views

btvn6

2022-10-19 19:00:56 · 15 views

btvn2

2022-10-16 23:35:27 · 11 views

btvn 4

2022-10-16 14:57:05 · 15 views

BTVN 3

2022-10-13 18:19:38 · 7 views

btvn 4

2022-10-11 13:14:35 · 54 views

BTVN1

2022-10-07 01:28:03 · 11 views

Digital collage art

2022-10-05 00:20:13 · 52 views

Rosé Outfit Online Game

2022-09-30 13:35:48 · 22 views

PR 97.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

btvn 1

BTVN BUỔI 2

btvn 2

BTVN GIỮA KÌ

btvn 5

BTVN CUỐI KHOÁ

BAI TAP CUOI KHOA

Xem bằng
ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN2

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN Buoi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 93.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN1

BTVN B2

btvn2

BTVN B3

BTVN 3

BTVN B4

btvn 4

BTCK

btvn8

Xem bằng
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

Rosé Outfit Online Game

BTVN 2

Digital collage art

BTVN 4

btvn 4

BTVN 6

btvn6

BTVN 7

bài tập cuối khóa

Xem bằng