Minh Hương

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
1118 lượt
Số lượt thích
14 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
11/04/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
b2

2023-02-15 17:31:20 · 6 views

b1

2023-02-13 20:25:18 · 6 views

bvn04

2023-01-03 19:22:47 · 12 views

bvn03

2022-12-29 19:02:20 · 7 views

BTVN02

2022-12-27 17:05:59 · 12 views

btvn01

2022-12-21 08:47:28 · 41 views

BTCK_DIMENSION

2022-10-21 19:48:58 · 127 views

BTCK_POSTER

2022-10-19 17:43:36 · 237 views

BTVN04-Layout

2022-10-11 22:44:33 · 186 views

BTVN02

2022-10-05 10:03:05 · 178 views

btvn01

2022-09-29 11:46:06 · 68 views

BTVN04

2022-09-12 08:43:29 · 38 views

BTVN03

2022-09-08 21:45:29 · 13 views

BTVN02

2022-09-06 17:50:03 · 122 views

BVN B01

2022-09-01 19:13:55 · 65 views

AE 99.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 97.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

b1

BTVN BUỔI 2

b2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
UI 96.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

btvn01

BTVN Buổi 2

BTVN02

BTVN Buổi 3

bvn03

BTVN Buổi 4

bvn04

BTVN Buổi 8

Xem bằng
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

btvn01

BTVN 2

BTVN02

BTVN 4

BTVN04-Layout

BTVN 6

BTCK_POSTER

BTVN 7

BTCK_DIMENSION

Xem bằng
AI 92.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BUỔI 1

BVN B01

BUỔI 2

BTVN02

B3

BTVN03

b4

BTVN04

BÀI TẬP CUỐI KỲ PHÁC THẢO

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0