Tìm kiếm
Ngô Thị Quỳnh Nga
Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Kiến trúc Hà Nội
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
630 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
21/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-12-04 22:07:01 · 13 views

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-27 19:21:55 · 58 views

APCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-25 22:10:21 · 39 views

BTVN01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-24 18:33:55 · 33 views

BTCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-21 22:03:49 · 35 views

BTVN 05 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-15 23:08:27 · 32 views

BTVN 04 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-11 16:14:47 · 65 views

BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-11-07 11:49:11 · 55 views

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-31 21:54:11 · 43 views

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-27 15:53:19 · 44 views

BTCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-21 18:05:19 · 17 views

BTGK - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-11 23:31:51 · 49 views

BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-06 22:57:35 · 39 views

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-04 20:58:27 · 32 views

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-09-29 21:16:38 · 76 views

AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

b1

BTVN01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

3

BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

4

PS 94.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

Buổi 2: Collage Art

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

Buổi 3: Layout Design

BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 04 - Ngô Thị Quỳnh Nga

Buổi 5: Graphic Poster

BTVN 05 - Ngô Thị Quỳnh Nga

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

Buổi 7: Ấn phẩm cuối khóa

APCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

Bằng Khá
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

BTVN B2

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

BTVN B3

BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

BTGK

BTGK - Ngô Thị Quỳnh Nga

BTCK

BTCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

Bằng Giỏi