Tìm kiếm
Đặng Thu Uyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
1681 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
02/02/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 2 - Đặng Thu Uyên

2018-08-08 18:04:22 · 586 views

BTVN Buổi 1 Đặng Thu Uyên

2018-08-03 16:39:50 · 646 views

Btvn2

2018-03-13 18:18:00 · 96 views

Btvn2

2018-03-13 18:17:18 · 97 views

Btvn2

2018-03-13 17:56:27 · 98 views

Btvn2

2018-03-13 17:53:35 · 91 views

Lovely flowers

2018-03-08 17:44:12 · 67 views

PS 38.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN B1

BTVN Buổi 1 Đặng Thu Uyên

BTVN B2

BTVN buổi 2 - Đặng Thu Uyên

BTVN B3

BTGK

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 33.2
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bạn đã sẵn sàng chưa ???

BTVN Buổi 1

Lovely flowers

BTVN Buổi 2

Btvn2

BTVN Buổi 3

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0