Lê Thị Minh Đoan

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
N/A
Học tại
N/A
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
1833 lượt
Thành viên từ
09/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
LOST IN TRANSLATION

2018-06-02 01:38:18 · 901 views

Poster giữa kì

2018-05-23 09:32:50 · 685 views

BTVN2

2018-05-16 08:20:09 · 81 views

BTVN1

2018-05-14 22:04:29 · 75 views

BTVN1_Lê Thị Minh Đoan

2018-05-11 07:49:11 · 91 views

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 35.3 (Sài Gòn)
Premiere
Giảng viên:
Võ Bá Linh
Trợ giảng:
Đoàn Việt Hùng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BTVN 1

BTVN1

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

BTVN1_Lê Thị Minh Đoan

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN2

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

Poster giữa kì

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

LOST IN TRANSLATION