Lương Minh Thanh

Con ngoan trò giỏi - cháu ngoan bác Hồ

Hà Nội

Đang làm tại
0332376733
Học tại
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
2065 lượt
Thành viên từ
09/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN BUỔI 2 - LƯƠNG MINH THANH

2018-11-10 23:48:15 · 895 views

BTVN BUỔI 1 - LƯƠNG MINH THANH

2018-11-07 22:28:50 · 585 views

BTVN BUỔI 1 - LƯƠNG MINH THANH

2018-11-07 22:28:09 · 585 views

PR 54.7 (Cơ sở 2)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE (Danh sách chờ - cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 41.8 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BTVN] Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN BUỔI 1 - LƯƠNG MINH THANH

[BTVN] Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN BUỔI 2 - LƯƠNG MINH THANH

[BTVN] Buổi 3 - Typography

[BTGK] - Bố cục và màu sắc

[BTVN] Buổi 5 - Branding Research

[BTCK] - Branding Guidelines/Infographic

IC3 40.1
Khoá học luyện thi IC3
Giảng viên:
Nguyễn Việt Hải
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0