Tìm kiếm
Lâm Tú Thanh

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại Học Tài Chính Marketing - UFM
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
8870 lượt
Thành viên từ
14/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - BRAND GUIDELINES

2018-06-29 20:25:35 · 1246 views

LOGO

2018-06-27 19:17:38 · 632 views

BTVN BUỔI 4

2018-06-20 13:55:41 · 679 views

BTVN BUÔI 3

2018-06-15 12:16:55 · 673 views

BTVN BUỔI 2

2018-06-12 22:12:22 · 788 views

BTVN BUỔI 1

2018-06-08 16:28:18 · 1390 views

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

2018-05-31 23:33:52 · 950 views

BTVN6 - POSTER

2018-05-30 00:35:25 · 668 views

BTVN5 - Double Exposure

2018-05-25 17:26:36 · 736 views

BTVN4 - POSTER

2018-05-23 01:32:55 · 675 views

BTVN3 - POSTER

2018-05-18 01:18:26 · 143 views

PS35.15 - BTVN2 Layout

2018-05-14 23:09:23 · 187 views

PS35.13 BÀI TẬP SỐ 1

2018-05-11 21:41:51 · 103 views

AI 36.15 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Duy
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 2

BTVN buồi 3

BTVN BUÔI 3

BTVN Buổi 4

BTVN BUỔI 4

LOGO BUỔI 7

LOGO

BTCK

BTCK - BRAND GUIDELINES

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

PS35.13 BÀI TẬP SỐ 1

BTVN 2 - LAYOUT

PS35.15 - BTVN2 Layout

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN3 - POSTER

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN4 - POSTER

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN5 - Double Exposure

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTVN6 - POSTER

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK - BỘ ẤN PHẨM