Bằng

@Bằng Boo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh Viên
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
45 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/04/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 4

2022-05-04 23:18:11 · 6 views

Preview

2022-05-03 17:39:21 · 16 views

BTVN buổi 3

2022-04-20 23:44:06 · 5 views

BTVN buổi 2

2022-04-20 18:31:05 · 1 views

BTVN buổi 1

2022-04-14 17:09:54 · 13 views

Lý Bằng_BTVN_AI35.7

2018-05-16 18:19:58 · 4 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BTVN buổi 1

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BTVN buổi 2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BTVN buổi 3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

BTVN 4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Preview

Xem bằng
AI 36.7 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0