Tìm kiếm
Huỳnh Lê Minh Trung

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Học tại
Đại Học Kiến Trúc TPHCM - UAH
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
3231 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/05/2018
Lần cuối Online
02-12-2021
Liên hệ
Kỹ năng
FINAL

2018-05-31 20:25:19 · 1122 views

Poster

2018-05-24 21:08:02 · 1523 views

Typo

2018-05-18 00:14:43 · 282 views

BT LAYOUT

2018-05-14 22:14:46 · 304 views

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

BTVN 2 - LAYOUT

BT LAYOUT

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

Poster

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

FINAL

AI 35.15 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Duy
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN - Buổi 1

Buổi 2 - BTVN

Buổi 3 - BTVN - Typography

Typo

Buổi 5 - BTVN

LOGO BUỔI 7

BTCK