Chử Thùy Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
5363 lượt
Thành viên từ
09/05/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối khóa

2020-10-15 05:40:20 · 415 views

BTVN B4

2020-10-06 00:53:57 · 1647 views

BTVN

2020-10-01 01:25:23 · 371 views

BTVN

2020-09-28 23:24:46 · 2058 views

Bài tập buổi 1

2020-09-23 23:34:46 · 872 views

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Bài tập buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN

Buổi 3 - Typography

BTVN

Buổi 4 - Màu sắc

BTVN B4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài cuối khóa

Xem bằng