Ngô Đức Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
14/05/2018
Liên hệ
Kỹ năng
Đức Anh Cảm hứng
9038 views - 2018-07-27 00:29:18
Xây dựng tủ màu cho thiết kế
Đức Anh Kiến thức
24719 views - 2018-07-09 18:54:08
Ý nghĩa của màu sắc <Phần 3>
Đức Anh Kiến thức
Đức Anh Kiến thức
27681 views - 2018-06-27 20:05:10
Ý nghĩa màu sắc <Phần1>
Đức Anh Kiến thức
64532 views - 2018-06-13 23:14:53
Giải nghĩa các Phần mềm Adobe
Đức Anh Kiến thức
Đức Anh Kiến thức
PR 36.2 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1