Vũ Trần Minh Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
129 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
03/07/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Ae Buổi 2

2016-10-11 18:52:58 · 129 views

Minh Ngọc Nhiếp ảnh
6999 views - 2017-06-16 16:07:06
Happy father's day · ngày của bố
Minh Ngọc Kiến thức
9900 views - 2017-05-16 10:55:27
Designer s starter pack
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Ngọc Diễm
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Trần Minh Nghĩa
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0