Nguyễn Trọng Nghĩa

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Giao Thông Vận Tải
Học tại
Đại học Giao Thông Vận Tải
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
18891 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/07/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B6

2019-01-29 19:29:07 · 1485 views

BTCK lớp PS 43.2

2019-01-29 08:11:00 · 1408 views

btvn b4 giữa kì

2019-01-21 21:47:26 · 1281 views

BTVN BUỔI 5

2019-01-20 08:25:11 · 1503 views

BTVN BUỔI 3

2019-01-16 21:50:24 · 1075 views

BTVN B2

2019-01-10 16:14:21 · 959 views

BTVN PS B1

2019-01-06 23:18:22 · 1246 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2018-08-23 00:43:49 · 2387 views

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

2018-08-15 22:53:44 · 740 views

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

2018-08-13 18:58:45 · 1940 views

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

2018-08-08 22:26:48 · 1561 views

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

2018-08-05 10:21:51 · 1905 views

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

2018-08-02 00:11:39 · 1401 views

PS 43.2
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN buổi 1

BTVN PS B1

BTVN buổi 2

BTVN B2

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 4

btvn b4 giữa kì

BTVN buổi 5

BTVN BUỔI 5

BTVN buổi 6

BTVN B6

BTCK

BTCK lớp PS 43.2

Xem bằng
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ