Nguyễn Thị Mai Hương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
2978 lượt
Thành viên từ
30/07/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

2018-08-04 14:10:39 · 1333 views

Lam theo hinh mau

2018-08-02 08:54:49 · 1645 views

PS 39.4
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Lam theo hinh mau

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ