Lưu Quang Huy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Haà Nộ
Học tại
ĐH Thương Mại
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
923 lượt
Số lượt thích
36 lượt
Thành viên từ
21/09/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 5 - Ai 18.2

2016-12-16 21:29:08 · 61 views

BTVN buổi 4 - Ai 18.2

2016-12-14 19:20:36 · 51 views

BTVN buổi 3 - Ai 18.2

2016-12-09 19:18:56 · 91 views

BTVN buổi 2 - Ai 18.2

2016-12-07 16:05:28 · 58 views

BTVN buổi 1

2016-12-01 20:04:53 · 55 views

BTCK - AE 16.2

2016-10-29 22:17:44 · 275 views

Bài tập Kinetic - 16.2

2016-10-18 19:06:43 · 120 views

BTVN buổi 2 - Lớp 16.2

2016-10-11 14:41:00 · 67 views

Bài tập về nhà số 1 ngày 4 10 2016

2016-10-06 02:31:16 · 145 views

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2 - Ai 18.2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN buổi 3 - Ai 18.2

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTCK - INFOGRAPHIC

After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0