Tìm kiếm
Nguyễn Thanh Hiền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Lotte
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2139 lượt
Thành viên từ
11/07/2019
Liên hệ
Kỹ năng
b&w

2019-09-20 19:20:59 · 448 views

Fox

2019-09-18 10:36:02 · 564 views

1234

2019-08-23 22:21:32 · 692 views

BVN 1_ Nguyễn Thanh Hiền

2019-08-10 23:52:25 · 435 views

AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

Fox

BTVN BUỔI 2

b&w

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

PS 52.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1

BVN 1_ Nguyễn Thanh Hiền

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

1234

BTVN B5

BTCK