Tìm kiếm
Như Đức Thành

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Trường FPT BTEC
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
996 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
30/09/2019
Lần cuối Online
23-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Ảnh bài tập cuối kì

2019-11-27 15:22:19 · 548 views

Flatlay hoa

2019-11-12 14:01:30 · 448 views

PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

BTCK

Ảnh bài tập cuối kì

PR 56.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4