Nguyễn Thị Lam

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
5423 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
04/11/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Poster

2019-12-17 15:16:11 · 535 views

Poster

2019-12-17 11:27:22 · 606 views

Coming soon...

2019-12-12 13:32:39 · 493 views

b t v n 2

2019-12-10 14:06:48 · 1386 views

h o u s e

2019-12-05 14:40:07 · 513 views

Define yourself

2019-11-27 23:57:38 · 642 views

Noth Garden

2019-11-20 12:42:20 · 594 views

/G u d m o r n i n g/

2019-11-07 13:37:56 · 654 views

AI 57.6
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

h o u s e

BTVN BUỔI 2 - Tạo hình nâng cao

b t v n 2

BTVN Buổi 3 - Thiết kế Thiệp Giáng Sinh

Coming soon...

BTVN Buổi 4 - Thiết kế Poster sự kiện

Poster

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Logo

BTCK - Thiết kế Infographic

PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Buổi 1

/G u d m o r n i n g/

Buổi 2

Noth Garden

Buổi 3

BTCK

Xem bằng