Huỳnh Thu Thủy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Ad
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
652 lượt
Số lượt thích
28 lượt
Thành viên từ
25/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN cuối kỳ AI 18.2

2016-12-22 14:00:05 · 212 views

BTVN buổi 5 AI 18.2

2016-12-16 18:14:08 · 32 views

BTVN buổi 5 AI 18.2

2016-12-16 18:12:40 · 17 views

BTVN buổi 5 AI 18.2

2016-12-16 18:12:05 · 23 views

BTVN buổi 5 AI 18.2

2016-12-16 18:11:24 · 17 views

BTVN buổi 3 AI 18.2

2016-12-13 21:39:12 · 28 views

BTVN buổi 3 AI 18.2

2016-12-13 21:37:23 · 15 views

BTVN buổi 3 AI 18.2

2016-12-13 21:36:41 · 19 views

BTVN buổi 4 AI 18.2

2016-12-13 19:01:02 · 72 views

BTVN buổi 2 AI 18.2

2016-12-07 17:37:38 · 41 views

BTVN buổi 2 AI 18.2

2016-12-07 17:37:15 · 18 views

BTVN buổi 2 AI 18.2

2016-12-07 17:36:42 · 17 views

BTVN buổi 2 AI 18.2

2016-12-07 17:36:13 · 18 views

BTVN buổi 2 AI 18.2

2016-12-07 17:35:39 · 22 views

BTVN buổi 1 AI 18.2

2016-12-02 18:21:21 · 51 views

BTVN buổi 1 AI 18.2

2016-12-02 18:21:00 · 15 views

BTVN buổi 1 AI 18.2

2016-12-02 18:20:34 · 35 views

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2 AI 18.2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN buổi 3 AI 18.2

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN buổi 4 AI 18.2

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN buổi 5 AI 18.2

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN cuối kỳ AI 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC