Sỹ Thị Nhật Lệ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
773 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
25/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - PS 29.2 - Sỹ Nhật Lệ + Lê Hải Yến

2017-11-02 19:44:09 · 102 views

BTVN Buổi 3 Photoshop29.2

2017-10-19 19:07:33 · 65 views

BTVN Buổi 2 Photoshop29.2

2017-10-16 20:16:52 · 101 views

BTVN Buổi 1 Photoshop29.2

2017-10-12 00:21:20 · 109 views

Bố cục

2017-03-24 16:22:40 · 51 views

[PT 21.2 ] Bố cục btvn buổi 2

2017-03-20 09:52:33 · 103 views

Flatlay

2017-03-17 11:38:13 · 86 views

bt chân dung [ buổi 2 - 18.4]

2016-12-06 13:02:53 · 79 views

BT Flatlay

2016-12-01 12:18:00 · 77 views

PT 21.2
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Dũng Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bạn đã sẵn sàng chưa

BTVN Buổi 1

Flatlay

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Bố cục

BTVN Buổi 4

Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 18.4
Photography
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Phạm Thị Ngọc Tú
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6