Vũ Mạnh Đức

Living in Bắc Ninh

Bắc Ninh

Đang làm tại
nhà
Học tại
Đại học Thượng Hải
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
2306 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
24/02/2020
Lần cuối Online
01-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Sexeist man alive !

2021-12-17 22:32:54 · 169 views

sự kiện thể thao

2020-04-15 19:39:22 · 526 views

btvn buổi 4

2020-04-01 18:57:10 · 552 views

@@

2020-03-25 11:15:36 · 513 views

Cơ hội của tui đây rùi

2020-03-20 00:56:22 · 546 views

PS 83.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN B1

BTVN B2

Sexeist man alive !

BTVN buổi 3

BTGK

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

Xem bằng
PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

Cơ hội của tui đây rùi

BTVN 2

@@

BTVN03

BTVN04

btvn buổi 4

BTVN05

BTCK

sự kiện thể thao

Xem bằng