Nguyễn Phương Khanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Học viện Ngoại giao
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
1351 lượt
Thành viên từ
02/09/2020
Lần cuối Online
09-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Head In The Clouds Typography

2020-10-01 07:31:26 · 925 views

Phương Khanh - Bài tập buổi 2

2020-09-29 04:09:06 · 426 views

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Phương Khanh - Bài tập buổi 2

Buổi 3 - Typography

Head In The Clouds Typography

Buổi 4 - Màu sắc

BÀI TẬP CUỐI KÌ