Nguyễn Thế Bảo Khánh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
Đại Học Y Hà Nội - HMU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
12635 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
13/09/2020
Lần cuối Online
25-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT Cuối kì

2020-10-19 00:38:45 · 1852 views

BT Giữa kì (Kịch bản)

2020-10-19 00:24:14 · 1878 views

BT cuối kì

2020-10-15 16:40:01 · 418 views

BTVN 5

2020-10-08 13:53:54 · 1332 views

BT Giữa kì

2020-10-06 11:09:44 · 1901 views

BTVN 3

2020-10-01 10:57:52 · 1302 views

BTVN 2

2020-09-28 17:43:44 · 1351 views

BTVN 1

2020-09-27 17:59:22 · 1507 views

BTVN 2

2020-09-27 16:55:02 · 612 views

BTVN 1

2020-09-24 00:13:23 · 482 views

PR 66.3
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Giữa kì

BT Giữa kì (Kịch bản)

Bài tập Cuối khóa

BT Cuối kì

Xem bằng
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

BT Giữa kì

BT BUỔI 5

BTVN 5

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

BT cuối kì

Xem bằng