Tìm kiếm
Phùng Văn Doanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
6328 lượt
Thành viên từ
18/09/2020
Lần cuối Online
03-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập cuối kì Logo

2020-10-19 01:21:55 · 1254 views

BÀI TÂP CUỐI KÌ <3

2020-10-19 01:10:11 · 1209 views

Logo

2020-10-16 01:21:31 · 884 views

em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :((

2020-10-07 02:03:51 · 1582 views

.

2020-10-06 00:30:15 · 420 views

Doanh moi :v

2020-10-02 00:26:38 · 979 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

Doanh moi :v

BTVN buổi 3

.

BTVN buổi 4

em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :((

BTVN buổi 5+6

Logo

BTCK

bài tập cuối kì Logo