Phùng Văn Doanh

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
2725 lượt
Thành viên từ
18/09/2020
Lần cuối Online
03-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập cuối kì Logo

19/10/2020 · 470 views

BÀI TÂP CUỐI KÌ <3

19/10/2020 · 445 views

Logo

16/10/2020 · 473 views

em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :((

07/10/2020 · 559 views

.

06/10/2020 · 281 views

Doanh moi :v

02/10/2020 · 497 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 5/6

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

Doanh moi :v

BTVN buổi 3

.

BTVN buổi 4

em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :((

BTVN buổi 5+6

Logo

BTCK

bài tập cuối kì Logo