Phạm Quỳnh Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
4558 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
20/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK INFOGRAPHIC

2020-10-21 00:03:15 · 549 views

Idea InfoGraphic

2020-10-15 15:36:53 · 674 views

BTVN BUỔI 4

2020-10-11 15:08:25 · 684 views

Fashion

2020-10-11 00:40:28 · 685 views

Typography

2020-10-08 14:19:28 · 618 views

Quỳnh Anh BTVN 2

2020-10-03 15:01:28 · 691 views

Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1

2020-09-30 13:42:25 · 657 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1

BTVN buổi 2

Quỳnh Anh BTVN 2

BTVN buổi 3

Typography

BTVN buổi 4

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 5+6

Idea InfoGraphic

BTCK

BTCK INFOGRAPHIC

Bằng Khá