Đỗ Hương Trà My

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
AJC
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
5774 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
21/09/2020
Liên hệ
Kỹ năng
InfoGraphic

2020-10-20 07:54:06 · 358 views

Logo

2020-10-17 19:50:21 · 605 views

Fashion Poster

2020-10-09 02:19:54 · 293 views

Fashion Poster

2020-10-09 02:19:43 · 287 views

Fashion Poster

2020-10-09 02:19:32 · 503 views

Typography

2020-10-07 01:00:38 · 313 views

Sử dụng pentool

2020-10-01 00:18:11 · 528 views

1.3

2020-10-01 00:07:23 · 621 views

1.2

2020-10-01 00:07:03 · 683 views

1.1

2020-10-01 00:06:18 · 632 views

Sử dụng pentool

2020-10-01 00:04:27 · 292 views

Sử dụng Pentool

2020-10-01 00:04:09 · 659 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

1.3

BTVN buổi 2

Sử dụng pentool

BTVN buổi 3

Typography

BTVN buổi 4

Fashion Poster

BTVN buổi 5+6

Logo

BTCK

InfoGraphic