Nguyễn Văn Tú

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh Viên
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
6927 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
21/09/2020
Lần cuối Online
29-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK- AI

2020-10-14 16:14:47 · 1725 views

BTVN - 04

2020-10-04 01:56:53 · 1450 views

BTVN- 03

2020-09-30 22:18:49 · 1423 views

BTVN-02

2020-09-25 22:34:42 · 1305 views

Tạo hình cơ bản với AI - Nguyễn Văn Tú

2020-09-23 12:45:36 · 1024 views

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Tạo hình cơ bản với AI - Nguyễn Văn Tú

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN-02

Buổi 3 - Typography

BTVN- 03

Buổi 4 - Màu sắc

BTVN - 04

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK- AI

Xem bằng