Lâm Xuân Kiên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
HÀ NỘI
Học tại
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
Dự án đã thực hiện
39 dự án
Số lượt xem
13173 lượt
Số lượt thích
64 lượt
Thành viên từ
31/10/2020
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-07 18:45:18 · 5 views

BTVN

2022-03-31 17:54:54 · 3 views

Btvn kiên ạ

2022-03-29 18:45:53 · 5 views

kIÊN

2022-03-24 17:25:43 · 2 views

BTVN B2

2022-03-22 18:15:41 · 7 views

BTVN1

2022-03-19 18:41:34 · 3 views

BTVN

2022-03-12 18:24:17 · 2 views

BTVN Động Vật

2022-03-05 18:19:43 · 3 views

BTVN

2022-03-03 19:02:30 · 1 views

BTVN Lúa 18 ạ.

2022-03-01 18:44:14 · 5 views

BTVN Phương tiện di chuyển.

2022-02-26 18:47:57 · 2 views

BTVN Cân bằng

2022-02-24 18:30:40 · 1 views

btvn

2022-02-17 19:18:09 · 1 views

Em nộp btvn ạ

2022-02-10 17:12:05 · 2 views

BTVN

2022-02-08 16:36:44 · 1 views

BTVN B7

2022-01-25 08:44:12 · 2 views

btvn 6

2022-01-22 11:50:27 · 1 views

BTVN 4

2022-01-22 11:47:19 · 2 views

BTVN 6 LAM KIEN

2022-01-22 11:46:30 · 1 views

BTVB BUỔI 2 .

2022-01-11 16:44:52 · 341 views

BT1

2022-01-08 18:52:41 · 722 views

Em nộp BTVN ạ

2021-12-30 09:25:41 · 141 views

BTVN5

2021-12-23 18:52:13 · 1511 views

BTVN 3

2021-12-16 18:35:53 · 171 views

BTVN B1

2021-12-14 14:44:54 · 141 views

BTVN KIEN

2021-12-02 17:03:08 · 243 views

BTVN B6 -LXK

2021-11-30 01:19:04 · 1347 views

BTVN5 Kiên

2021-11-25 15:32:39 · 239 views

EM NỘP BTVN B4 Ạ.

2021-11-20 17:35:04 · 86 views

DANH HÀI LÂM KIÊN NỘP BTVN B3 Ạ

2021-11-18 16:09:31 · 109 views

BTVN NSUT LAM KIEN

2021-11-16 19:08:38 · 806 views

BTVN NGHỆ SĨ ƯU TÚ LÂM KIÊN . DANH HÀI MIỀN BẮC

2021-11-16 19:07:06 · 288 views

BTVN DANH HÀI LÂM KIÊN

2021-11-16 19:02:32 · 188 views

LXK BTVN1.11-11-21

2021-11-11 11:11:11 · 991 views

nhac cu vn

2020-12-14 19:39:20 · 1419 views

btvn 4 kiên

2020-11-28 16:40:32 · 381 views

BTVN 3 KIEN

2020-11-26 16:41:11 · 1638 views

DOG

2020-11-19 13:34:53 · 1247 views

pentool

2020-11-19 01:16:55 · 1115 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 29 /35

BTVN BUỔI 1

LXK BTVN1.11-11-21

BTVN Buổi 2

BTVN NSUT LAM KIEN

BTVN Buổi 1

DANH HÀI LÂM KIÊN NỘP BTVN B3 Ạ

BTVN Buổi 4

EM NỘP BTVN B4 Ạ.

BTVN Buổi 5

BTVN5 Kiên

BTVN Buổi 6

BTVN B6 -LXK

BTCK

BTVN KIEN

PS - BUỔI 1

BTVN B1

PS - BUỔI 2

PS - BUỔI 3

BTVN 3

PS - BUỔI 4

PS - BUỔI 5

BTVN5

PS - BUỔI 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

Em nộp BTVN ạ

FD Buổi 1

BT1

FD Buổi 2

BTVB BUỔI 2 .

FD Buổi 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

BTVN B7

FD Buổi 8

BTVN

FD Buổi 10

Em nộp btvn ạ

FD Buổi 11

btvn

FD Buổi 12

BTVN Cân bằng

FD Buổi 13

BTVN Phương tiện di chuyển.

FD Buổi 14

BTVN Lúa 18 ạ.

FD Buổi 15

BTVN

FD Buổi 16

BTVN Động Vật

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTVN

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN B2

BTVN Buổi 3

kIÊN

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

Btvn kiên ạ

BTVN Buổi 6

BTVN

BTCK

BTCK

AI 69.6 (Trường Chinh)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

DOG

BTVN B2

[BUỔI 3] Typography

BTVN 3 KIEN

[BUỔI 4] Bố cục và màu sắc

btvn 4 kiên

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

nhac cu vn

Xem bằng