Trịnh Hương Giang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam - VYA
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
6998 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
27/02/2021
Lần cuối Online
10-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Trịnh Giang

2022-04-19 16:12:48 · 6 views

Trịnh Giang

2022-04-14 18:22:20 · 5 views

7uppercuts

2021-03-28 09:47:12 · 1683 views

City Rain

2021-03-20 23:42:35 · 1154 views

5 Layout

2021-03-19 21:12:26 · 519 views

Collage

2021-03-13 17:31:20 · 555 views

The Source Magazine

2021-03-10 16:16:19 · 830 views

Cắt ghép layer

2021-03-08 06:49:25 · 1000 views

Học viên lớp 72.5

2021-03-07 11:44:48 · 1246 views

ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN BUỔI 1

Trịnh Giang

BTVN BUỔI 2

Trịnh Giang

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

AI 74.9
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 72.5
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT BUỔI 1

Cắt ghép layer

BT BUỔI 2

The Source Magazine

BT BUỔI 3

Collage

BT GIỮA KÌ

5 Layout

BTVN buổi 5

City Rain

BT cuối kỳ

7uppercuts

Xem bằng