Nguyễn Thị Huyền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
v
Học tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
1738 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
18/04/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK- AI 28.2

2017-09-28 20:23:44 · 195 views

BTVN B4 phác thảo Logo

2017-09-21 13:57:04 · 59 views

BTVN B5 AI

2017-09-20 20:38:18 · 32 views

BVN AI buổi 3

2017-09-13 18:47:36 · 34 views

BVN buổi 2

2017-09-12 09:13:18 · 42 views

Bài về nhà buổi 1

2017-09-06 19:55:10 · 74 views

BTCK 24.2 Nuyễn Thị Huyền

2017-06-01 20:18:58 · 443 views

bài cuối kì nhóm ÁNH - HUYỀN

2017-05-30 16:25:58 · 97 views

bài về nhà buổi 5

2017-05-25 00:32:29 · 93 views

BVN B5

2017-05-25 00:28:20 · 293 views

BVN B4

2017-05-23 18:55:20 · 50 views

Bài về nhà buổi 3

2017-05-18 10:22:04 · 106 views

h

2017-05-16 20:20:17 · 29 views

Bài về nhà buổi 2

2017-05-15 11:30:59 · 111 views

bài về nhà buổi 1

2017-05-11 22:15:21 · 80 views

AI 28.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bài về nhà buổi 1

BTVN B2

BVN buổi 2

BTVN B3

BVN AI buổi 3

BTVN B4

BTVN B4 phác thảo Logo

BTVN B5

BTVN B5 AI

BÀI TẠP CUỐI KỲ

BTCK- AI 28.2

PS 24.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1

bài về nhà buổi 1

[BUỔI 2] BTVN

Bài về nhà buổi 2

BTVN BUỔI 3

Bài về nhà buổi 3

[BUỔI 4] BTVN

BVN B4

[BUỔI 5] BTVN

bài về nhà buổi 5

[BUỔI 6] BTVN

bài cuối kì nhóm ÁNH - HUYỀN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK 24.2 Nuyễn Thị Huyền