Lê Thanh Hiền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
2525 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
15/03/2021
Lần cuối Online
17-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Infographic

2022-04-09 00:08:01 · 55 views

BTGK

2022-04-02 01:11:09 · 2 views

Typography

2022-04-02 00:56:15 · 4 views

Portrait

2022-03-26 09:22:39 · 2 views

The vacation of fruits

2022-03-20 08:23:13 · 14 views

Love from the star

2021-04-22 00:18:27 · 753 views

Buổi 5

2021-04-15 12:42:29 · 271 views

Feeling blue

2021-04-13 18:06:56 · 406 views

magazine cover

2021-04-08 15:40:32 · 248 views

buổi 2

2021-04-04 23:52:50 · 467 views

buổi 1

2021-04-04 23:48:47 · 303 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

The vacation of fruits

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Portrait

[Buổi 3] Typography

Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

BTGK

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Infographic

Xem bằng
PS 73.4
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

buổi 1

BTVN buổi 2

buổi 2

BTVN buổi 3

magazine cover

BT giữa kỳ

Feeling blue

BTVN buổi 5

Buổi 5

BT cuối kỳ

Love from the star

Xem bằng