Nguyễn Thành Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
355 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
03/05/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
[24.4] Nguyễn Thành Minh + Phạm Kỳ Lâm

2017-06-01 16:25:43 · 76 views

BTVN B6

2017-05-31 10:12:12 · 52 views

BTVN B5

2017-05-25 21:30:38 · 55 views

BTVN B4

2017-05-24 18:24:41 · 49 views

BTVN B3

2017-05-19 17:35:10 · 72 views

BTVN B1

2017-05-11 20:53:34 · 51 views

AI 26.2
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Duy
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B1

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN B4

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B5

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

[24.4] Nguyễn Thành Minh + Phạm Kỳ Lâm

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B6

Xem bằng