Tìm kiếm
Phạm Đình Phúc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
4607 lượt
Thành viên từ
21/06/2021
Lần cuối Online
08-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
https://youtu.be/JXUeGfsLDSg

2021-07-30 22:33:27 · 538 views

Infographic (em gửi muộn chút, hôm qua em bị mất file)

2021-07-22 10:10:05 · 666 views

Infographic (em gửi muộn 1 chút hôm qua em bị mất file)

2021-07-22 10:08:52 · 640 views

infography

2021-07-16 22:45:34 · 833 views

expressive typography

2021-07-14 17:32:53 · 647 views

sử dụng rectangle tool

2021-07-09 22:39:12 · 661 views

sử dụng pentool , pathfinder

2021-07-09 22:35:41 · 622 views

PR 77.7 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

https://youtu.be/JXUeGfsLDSg

BT giữa kì

Bài tập cuối khoá

Bằng Giỏi
AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

sử dụng rectangle tool

BTVN BUỔI 1

sử dụng pentool , pathfinder

BTVN BUỔI 3

expressive typography

BTVN BUỔI 4

Infographic (em gửi muộn 1 chút hôm qua em bị mất file)

BTVN BUỔI 5

BTCK

Infographic (em gửi muộn chút, hôm qua em bị mất file)

Bằng Giỏi